Lidt mere om meditation og selvudvikling

For de fleste mennesker, der ønsker at arbejde med sig selv, vil det være af stor værdi at opnå dybere kontakt til sig selv samt at udvikle en større følelse for sig selv.

En vej hertil kan gå gennem meditativ praksis og energiøvelser. Meditation kan ses som en indadrettet vågen opmærksomhed på, hvad der egentlig foregår inden i én selv. Meditativ kontakt og energiøvelser, kan give os adgang til dybere niveauer og kvaliteter i os, hvilket kan være med til at opbygge tillid til egne indre ressourcer – som igen kan styrke kontakten til følelse af håb for egne udviklingsmuligheder og egen indre vækstproces.

Meditation kan bl.a. bestå af øvelser, hvor kroppens energicentre – kaldet chakras – kontaktes. Jeg guider dig ind i øvelserne og efterfølgende udtrykker du dig til mig om, hvad du mærkede undervejs.

Noget af effekten af meditation kan være afspænding, ro, accept, indre centrering og jordforbindelse, såvel som øget kontakt til kraft og glæde. Samtidig kan du opleve, at øvelserne åbner din kontakt til følelser og områder i dig, som du måske har lukket af for, og som det derfor vil være godt at blive fortrolig med igen. At vende tilbage til os selv med et følelsesmæssigt nærvær og en ærlighed overfor, hvordan det er, kan over tid give en følelse af, at stå sikkert, åbent og nysgerrig i verden.

Meditation kan efter ønske og aftale indgå som en del af dit terapiforløb eller du kan deltage i en meditationsgruppe.